שיעור 1 מתוך 0
בתהליך

Recording

נובמבר 29, 2022 at 10:28 am (Universal Time UTC)
תאריך ושעה
נובמבר 29, 2022 at 10:28 am (Universal Time UTC)
קוד פגישה
משך
סיסמת פגישה
קוד סיסמה לא נדרש
הגדרות וידאו
מארח לא
משתתפים לא
אפשרויות פגישה
אפשר הצטרפות לפני המארח
השתק משתתפים עם הכניסה
אפשר חדר המתנה
רק משתמשים מאומתים יכולים להצטרף
Do not record the meeting.