שיעור 1 מתוך 0
בתהליך

הקלטות מפגש 2 – 17 בפברואר 2021