שיעור 1 מתוך 0
בתהליך

הקלטות מפגש 1 – 3 בפברואר 2021