שיעור 1 מתוך 0
בתהליך

הקלטה מפגש 2 – 19 בינואר 2021