שיעור 1 מתוך 0
בתהליך

הקלטה מפגש 1 – 5 בינואר 2021