קורס הנחיית קבוצות 2021

הקורס הנו שנתי ומשלב לימוד רקע תיאורטי עם התנסות אישית-חווייתית בתוך קבוצת הלימוד. קבוצת הלימוד מהווה כלי ללימוד, לדיון ולניתוח התהליכים הקבוצתיים המתרחשים בקבוצה ולהבנת המיומנויות הנדרשות ממנחה קבוצה לנהל בצורה מיטבית את הקבוצה.

מטרות הקורס

  1. להקנות למשתתפים עקרונות בסיסיים של עבודה קבוצתית המכוונת להנחיית הורים.  
  2. להקנות למשתתפים מיומנויות הנחיית קבוצה כגון זיהוי תהליכים, תפקידים ושלבי התפתחות של קבוצה, תוך הבנת השפעתם על הפרט והקבוצה.
  3. לפתח מודעות אישית, בין-אישית וקבוצתית. 

מבנה הקורס

2 סמסטרים – 56 שעות אקדמאיות.

סמסטר א’ – חלק תיאורטי

סמסטר ב’ – פרקטיקה

שלושה (3) משתתפים יהיו אחראים לכל מפגש:

משתתף א – יציג סוגיה הקשורה להנחיית משפחה. הסוגיה יכולה להיות קשורה למשפחה אותה הוא מנחה פרטנית / קבוצתית או למשפחתו שלו.

משתתף ב – יתנסה בהנחיית הקבוצה.

משתתף ג – יתצפת על הקבוצה.

המשתתף המתצפת יתבקש להציג, לחבריו לקבוצה, תצפית מובנית, במפגש העוקב ולאחר מכן להמשיך ולהנחות את המפגש. במפגש זה יבחר מתצפת חדש אשר יציג את התצפית שלו וינחה את במפגש העוקב וכו’. 

מטרת הקורס בסמסטר זה

  • כל משתתף יתנסה בתצפית ובהנחיית הקבוצה. 
  • מטרת התצפית: ללמוד להעריך תהליכים קבוצתיים, אישיים ובין אישיים בהתייחס להנחיית הורים.
  • מטרת ההנחיה: התנסות בהנחית קבוצה של הדרכת הורים על פי סוגיות שיועלו בקבוצה.
 הקורס מיועד 

לבוגרות הקורס של מדריכות הורים, נשות ואנשי מקצוע מתחומים נלווים כגון: יועצים, פסיכולוגים, אנשי טיפול וחינוך.

לוח זמנים

ימי רביעי בשעה 10:00 – 11:30 שעון ניו יורק.

סמסטר א׳:

אוקטובר: 6, 13, 20, 27

נובמבר:  3, 10, 17, 24

דצמבר:1, 8, 15, 22

חופשת כריסמס: אין שיעור ב 29 לדצמבר 

ינואר: 5, 12

חופשת סמסטר: ינואר 19, 26 חופש

סמסטר ב׳:

פברואר: 2, 9, 16, 23

מרץ: 2, 9, 16, 23, 30

אפריל: 6, 13, 27

חופשת פסח: 20 חופש

מאי: 4, 11

עלות הקורס

1,890.00 $ (10% הנחה לנרשמים עד סוף חודש מאי)

קוד הנחה: GWC#10

 ** פתיחת כל קורס מותנית במספר המשתתפים.

יעקבי צבי

MSW בעבודה סוציאלית

מרצה ומדריך בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה ובשלוחת האוניברסיטה במכללה החרדית – בני ברק

מומחה בטיפול קבוצתי ובהתמכרויות והדרכת עובדים

מדריך סטודנטים לעבודה סוציאלית בתואר ראשון ובתואר שני

מרכז הכשרת סטודנטים שנה ב’ במרכז לימוד קריות מטעם היחידה ללימודי שדה באוניברסיטת חיפה

עו”ס בכיר ומרכז פרויקטים ומידע בשירות האומנה של א.ד.נ.מ

תצפיות

מצגות הקורס

חומרי לימוד

נושא 1

נושא 2

נושא 3

נושא 4

נושא 5

נושא 6

נושא 7

נושא 8

נושא 9

נושא 10

נושא 11

נושא 12

נושא 13

נושא 14

לא רשום
קורס זה סגור US$ $1890

קורס כולל

  • 39 שיעורים