קורס הנחיית קבוצות 2022

מטרת הקורס היא להקנות למשתתפים עקרונות בסיסיים של עבודה קבוצתית המכוונת להנחיית הורים, להקנות למשתתפים מיומנויות הנחיית קבוצה כגון זיהוי תהליכים, תפקידים ושלבי התפתחות של קבוצה, תוך הבנת השפעתם על הפרט והקבוצה ולפתח מודעות אישית, בין-אישית וקבוצתית.
  • מצגות הקורס

חומרי לימוד

נושא 1

נושא 2

נושא 3

נושא 4

נושא 5

נושא 6

נושא 7

נושא 8

נושא 9

נושא 10

נושא 11

נושא 12

נושא 13

נושא 14

לא רשום

קורס כולל

  • 3 שיעורים