fbpx

הנחיית הורים לילדים מתבגרים וסוגיות בגיל ההתבגרות

מבנה הקורס

חלק א’ – הנחיית הורים

הקורס עוסק בגיל ההתבגרות על היבטיו השונים והייחודיים. מטרתו להעביר לסטודנטיות מידע עדכני בנוגע לגיל המורכב הזה

ומיומנויות הדרכת הורים למתבגרים בהתבסס על העקרונות האדלריאנים שהן למדו בקורס “מודלים בהדרכת הורים”.

נושאים:

בחלק א’ של הקורס ילמדו הנושאים הבאים:

חלק ב’ – הפרעות פסיכולוגיות בקרב בני נוער

המפגשים יאפשרו הכרות עם הקריטריונים האבחוניים של הפרעות אלה בבני נוער, יציגו סימני אזהרה להתפתחות ועקרונות טיפוליים בהם. במפגשים ישולבו קטעי סרטים והתנסות בתרגילים.

בחלק ב’ של הקורס ילמדו הנושאים הבאים:

היקף: 14 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות כל אחד, בסך הכול 56 שעות לימוד  

מרצים: ד”ר שרון נחמני | דנה הררי סבן

למידע נוסף על הקורס >>