שאלון משוב להערכת קורסים

שלב 1 מתוך 2

שאלות כלליות

לא רלוונטיבמידה רבה מאדבמידה רבהבמידה בינוניתבמידה מועטהבמידה מועטה מאד
לא רלוונטי
במידה רבה מאד
במידה רבה
במידה בינונית
במידה מועטה
במידה מועטה מאד
לא רלוונטיבמידה רבה מאדבמידה רבהבמידה בינוניתבמידה מועטהבמידה מועטה מאד
לא רלוונטי
במידה רבה מאד
במידה רבה
במידה בינונית
במידה מועטה
במידה מועטה מאד
לא רלוונטיבמידה מועטה מאדבמידה מועטהבמידה בינוניתבמידה רבהבמידה רבה מאד
לא רלוונטי
במידה מועטה מאד
במידה מועטה
במידה בינונית
במידה רבה
במידה רבה מאד

הערכת מהלך הקורס

לא רלוונטיבמידה מועטה מאדבמידה מועטהבמידה בינוניתבמידה רבהבמידה רבה מאד
לא רלוונטי
במידה מועטה מאד
במידה מועטה
במידה בינונית
במידה רבה
במידה רבה מאד
לא רלוונטיבמידה מועטה מאדבמידה מועטהבמידה בינוניתבמידה רבהבמידה רבה מאד
לא רלוונטי
במידה מועטה מאד
במידה מועטה
במידה בינונית
במידה רבה
במידה רבה מאד
לא רלוונטיבמידה מועטה מאדבמידה מועטהבמידה בינוניתבמידה רבהבמידה רבה מאד
לא רלוונטי
במידה מועטה מאד
במידה מועטה
במידה בינונית
במידה רבה
במידה רבה מאד

הערכת המרצה

לא רלוונטיבמידה מועטה מאדבמידה מועטהבמידה בינוניתבמידה רבהבמידה רבה מאד
לא רלוונטי
במידה מועטה מאד
במידה מועטה
במידה בינונית
במידה רבה
במידה רבה מאד
לא רלוונטיבמידה מועטה מאדבמידה מועטהבמידה בינוניתבמידה רבהבמידה רבה מאד
לא רלוונטי
במידה מועטה מאד
במידה מועטה
במידה בינונית
במידה רבה
במידה רבה מאד
לא רלוונטיבמידה מועטה מאדבמידה מועטהבמידה בינוניתבמידה רבהבמידה רבה מאד
לא רלוונטי
במידה מועטה מאד
במידה מועטה
במידה בינונית
במידה רבה
במידה רבה מאד
לא רלוונטיבמידה מועטה מאדבמידה מועטהבמידה בינוניתבמידה רבהבמידה רבה מאד
לא רלוונטי
במידה מועטה מאד
במידה מועטה
במידה בינונית
במידה רבה
במידה רבה מאד
לא רלוונטיבמידה מועטה מאדבמידה מועטהבמידה בינוניתבמידה רבהבמידה רבה מאד
לא רלוונטי
במידה מועטה מאד
במידה מועטה
במידה בינונית
במידה רבה
במידה רבה מאד
לא רלוונטיבמידה מועטה מאדבמידה מועטהבמידה בינוניתבמידה רבהבמידה רבה מאד
לא רלוונטי
במידה מועטה מאד
במידה מועטה
במידה בינונית
במידה רבה
במידה רבה מאד