שאלון משוב להערכת קורסים

שלב 1 מתוך 2

שאלות כלליות

לא רלוונטיבמידה רבה מאדבמידה רבהבמידה בינוניתבמידה מועטהבמידה מועטה מאד
לא רלוונטיבמידה רבה מאדבמידה רבהבמידה בינוניתבמידה מועטהבמידה מועטה מאד
לא רלוונטיבמידה מועטה מאדבמידה מועטהבמידה בינוניתבמידה רבהבמידה רבה מאד

הערכת מהלך הקורס

לא רלוונטיבמידה מועטה מאדבמידה מועטהבמידה בינוניתבמידה רבהבמידה רבה מאד
לא רלוונטיבמידה מועטה מאדבמידה מועטהבמידה בינוניתבמידה רבהבמידה רבה מאד
לא רלוונטיבמידה מועטה מאדבמידה מועטהבמידה בינוניתבמידה רבהבמידה רבה מאד

הערכת המרצה

לא רלוונטיבמידה מועטה מאדבמידה מועטהבמידה בינוניתבמידה רבהבמידה רבה מאד
לא רלוונטיבמידה מועטה מאדבמידה מועטהבמידה בינוניתבמידה רבהבמידה רבה מאד
לא רלוונטיבמידה מועטה מאדבמידה מועטהבמידה בינוניתבמידה רבהבמידה רבה מאד
לא רלוונטיבמידה מועטה מאדבמידה מועטהבמידה בינוניתבמידה רבהבמידה רבה מאד
לא רלוונטיבמידה מועטה מאדבמידה מועטהבמידה בינוניתבמידה רבהבמידה רבה מאד
לא רלוונטיבמידה מועטה מאדבמידה מועטהבמידה בינוניתבמידה רבהבמידה רבה מאד