תוכנית דו-שנתית למנחי הורים בשיטת אדלר

תוכנית דו-שנתית למנחי הורים בגישת אדלר

354

שעות אקדמאיות

הסבה מקצועית

תוכנית מיועדת

שנתיים אקדמאיות

משך

עברית

שפה

תקציר

תוכנית דו שנתית לסטודנטים בעלי תואר ראשון המעוניינים בהסבה מקצועית 

התוכנית מתקיימת בלימודי LIVE אינטרנטי על ידי מיטב המרצים מהארץ כאשר יתאפשר לסטודנטים מכל העולם להשתתף באופן אינטראקטיבי (זה אינו שיעור מוקלט).

מועמדים שאינם בעלי תואר אקדמאי יידרשו לעבור ראיון מיוחד

נושאים/קורסים בתוכנית

הקורס יציג את המודלים ההתפתחותיים הקלאסיים בפסיכואנליזה: ההתפתחות הפסיכו-סקסואלית על פי זיגמונד פרויד, ההתפתחות הפסיכו-חברתית על פי אריק אריקסון, תיאוריית ההתקשרות של ג’ון בולבי, יחסי אם-תינוק על פי דונלד ויניקוט, המודל התוך-נפשי על פי רונלד פרברן ועוד.

יינתן מקום גם לדיון במנגנוני הגנה רלוונטיים ולנושאים שמעסיקים את הסטודנטיות ובעלי נגיעה לרעיונות פסיכואנליטיים של הורות.

בקורס זה נכיר את המודלים המרכזיים המתארים את מעגל התפתחות חיי המשפחה, על השינויים והמעברים המאפיינים אותו לאורך השנים. תוך התבוננות החיכוכים שנוצרים בין מעגל חיי המשפחה למעגל חיי הפרט לאורך ציר הזמן. נציג מגוון רחב של סוגיות תיאורטיות ופרקטיות בנושאים הקשורים בהורות ובזוגיות, ביחסי הורים-ילדים, ביחסים בין אחים ותפקידי המשפחה המורחבת, תוך דיון פעיל בהקשרים השונים שבמסגרתם מתנהלת המשפחה בסביבתה.

התפתחות שפתית בקרב ילדים – מר. עובד יצחקי

בקורס נעסוק בהקניית ידע והבנה אודות מושגי יסוד מרכזיים הקשורים לממדי השפה השונים: תקשורת, שפה ודיבור בקרב ילדים בגיל הרך.

  • היכרות והבנה של ארבעת השלבים בהתפתחות השפה בגיל הצעיר: השלב הקדם מילי, החד-מילי, הדקדוקי המוקדם והדקדוקי המאוחר. יודגשו: מאפיינים, גורמים, עקרונות ותהליכים התפתחותיים בכל אחד מהשלבים וכן איתור וזיהוי ילדים בעלי התפתחות שפה בלתי טיפוסית.
  • בתחום התקשורת- כוונות תקשורתיות, שימוש בתקשורת מילולית ובלתי מילולית וסימני איתור לילדים המראים קשיים תקשורתיים
  • בתחום הדיבור – התפתחות הפקת הדיבור, הפקת צלילים, שיבושי היגוי נורמטיביים ובלתי נורמטיבים, דיספרקסיה, גימגום ,שטף דיבור וכן דו לשוניות.
  • משחק- התפתחות שלבי משחק לפי סולם ווסטבי להערכת משחק בגיל הרך.

התפתחות מוטורית בקרב ילדים– ד״ר סאוסאן מזאוי חביב

הקורס יציג אבני התפתחות נורמלית ואב נורמלית מגיל 0-3 שנים ומגיל 3-6 שנים. התפתחות מערכת התחושה והשפעתה על התפקוד , כיצד ניתן להתמודד עם ילד שלא מווסת תחושתית, SPD Sensory Processing Disorder, ,לקוי בקורדינציה התפתחותית DCD Developmental Coordination Disorder והשפעתה על התפקוד. הלמידה תעשה מתוך צפייה בסרטונים וניתוח תיאורי מקרה מהשטח.

התפתחות רגשית וחברתית בקרב ילדים – מר. מוטי גלעם

הקורס יעסוק במושגים והגדרות של עולם הפסיכולוגיה ההתפתחותית לגבי שלבי ההתפתחות: ינקות, ילדות והתבגרות, ברבדי ההתפתחות הרגשית, חברתית וקוגניטיבית. נלמד כיצד מוגדרת התפתחות נורמטיבית ופתולוגית, מהם גורמי הגנה וסיכון, סימני אזהרה שחשוב להכיר. נלמד על תפקיד ההורים והמשימות ההוריות בהקבלה לשלבי ההתפתחות. נתייחס לתיאוריות של מאהלר, פיאז׳ה וקולברג.

מפגשים אלה יוקדש להצגת מושגים פסיכואנליטיים מרכזיים בעבודה עם הורים: מסגרת, העברה, העברה נגדית, הזדהות השלכתית ועוד.

הסטודנטים יוזמנו להעלות התנסויות שלהן בתחום הדרכת הורים, להעמקת ההבנה של התהליכים הנלמדים.

הסטודנטים יעברו 5 מפגשי הדרכה פרטנית בהם יידונו סוגיות הוריות עימם הם מתמודדים בביתם במטרה להבין את מודל ההדרכה הפרטנית עם משפחות,  וליישם את הכלים של הגישה האדלריאנית

מטרת הקורס להקנות לסטודנטים ידע תיאורטי וכלים יישומיים למתן הדרכה פרטנית של משפחות על פי גישתו של אלפרד אדלר.

בקורס נעסוק בתפיסת העולם של האינדיוידואל פסיכולוגיה של אלפרד אדלר ככלי בעבודת ההדרכה, נלמד לבצע ראיון מאבחן, נתמקד בהבדלים בין הדרכה פרטנית למול טיפול, נכיר את המודלים לעבודה עם משפחות, מיומנויות ההדרכה הפרטנית, אבחון וזיהוי הקושי, זיהוי הכוחות ומשאבי המשפחה, תיאום ציפיות עם ההורים בתחילת התהליך, ליווי ומשוב בסיום התהליך.

הקורס יכלול למידה תיאורטית, צפייה בסרטוני וידאו, ניתוח תיאורי מקרה מעולמם של הסטודנטים.

בקורס זה נלמד את התיאוריה שעומדת מאחורי שנת תינוקות וילדים דרך הבנה פיזיולוגית והתנהגותית של הגילאים השונים מגיל לידה עד גיל ההתבגרות, תוך הבנת ההשלכות של ההתנהלות במהלך היום על בעיות השינה – ולהפך.

כמו כן, נעסוק בקשר בין שיטות חינוך להרגלי השינה.

נלמד על שיטות שונות להתמודדות עם בעיות שינה בקרב תינוקות וילדים ויינתנו כלים פרקטיים לשינוי הרגלי השינה.

לאורך כל השיעור תינתן אפשרות לשאילת שאלות ודיון סביב הנושאים שיעלו.

לידתם של תאומים הינה אירוע מטלטל בחיי הורים צעירים. גידול תאומים הינה חוויה הורית מורכבת מלווה בקשים ובדילמות קונקרטיות ופסיכולוגיות גם יחד.

במפגשים נעסוק בתפקידם המרכזי של הורי תאומים להבטיח גידולם של שניים בעלי צרכים דומים, בתנאים ייחודיים שיבטיחו השגת היעד של נפרדות פסיכולוגית ביניהם.

כמו-כן, נעסוק בתאומים בריאים בנפשם הם אלה אשר יגדלו בחוויית נפרדות פסיכולוגית (גיבוש הזהות הייחודית, האינדיבידואציה האישית) לצד יכולת לשמר את הזיקה והקשר התאומי העמוק והייחודי עם תאומם.

סוגית “ביחד ולחוד” הופכת לכן להיות משימתם של ההורים, המחנכים והילדים התאומים עצמם גם יחד.

הפרעת קשב וויסות – הינה הפרעה נוירולוגית, בעלת רקע גנטי הנוכחת בחיי הילד מינקות, ומלווה אותו בכל תחומי החיים כל יום (מבקר עד לילה).

במפגשים נתמקד בסוגיה של להיות הורה לילד עם קשיי קשב וריכוז.

הורות הינה משימת חיים ארוכה ומורכבת לכל מי שבחר בכך. להיות הורה לילד עם הפרעת קשב וויסות הינה משימה שמשולבים בה כאב, ובעיקר תהליך של עבודת אבל, בושה, מאמץ מתמשך ושחיקה נפשית. המפגש עם גורמי חינוך וטיפול להורי הילדים בעלי הלקויות כמעט תמיד טעון, ומלווה ב”מחול החרבות”.

הבנת ההורות הייחודית הזו, הכרות עם תהליכים אשר עוברים ההורים מרגע קבלת הידיעה על לקויות ילדם, הדרך הארוכה לקבלתה והתארגנות הורית מותאמת, יכולה לשפר ולסייע הן בקשר עם ההורים והן ביצירת שיתופי פעולה טיפוליים.

הבנת ההורות המיוחדת הזו, והמודעות למהות ההפרעה ומאפייניה יעמדו במרכז שני המפגשים הללו.

במפגשים אלה הסטודנטים ילמדו על הסיבות למעבר למדינה זרה וההשפעה על התאקלמות המשפחה.

כמו-כן, נלמד על האתגרים שחווה מושא הרילוקיישן, הנלווה והילדים.

הסטודנטים יקבלו כלים פרקטיים כיצד לסייע למשפחות בתהליך המעבר ואת ההבנה כיצד ״הסיפור המשפחתי של המעבר״ משפיע על התנהלות המשפחה גם עם משפחות שמתגוררות שנים רבות מחוץ לישראל.

מפגש של 3 ימים מרוכזים בהם מיכל דליות הסופר נני הישראלית תנתח הדרכת הורים לייב של משפחות   

מטרת הקורס לאפשר לסטודנטים להתנסות בהדרכה פרטנית עם משפחות ולקבל סופרוויז׳ן שבועי.

כל סטודנט נדרש להדריך שתי משפחות למשך 5 מפגשים.

הפגישות בין הסטודנט למשפחה יתקיימו בתדירות של אחת לשבוע למשך שעה

הסטודנט יידרש לקיים תצפית אחת בבית ההורים

כל מפגש ילווה בסופרוויז׳ן אישי המתקיים בתוך קבוצת הלימוד ויועבר ע״י המנחה.

פרטים נוספים

דרישות התוכנית

מחויבויות בתוכנית ותעודות

בסיום תכנית הלימודים, הסטודנטים שסיימו בהצלחה את כל המחויבויות הבאות יקבלו תעודת סיום מטעם מרכז מיכל דליות ובית הספר הבינלאומי להורות בארה״ב ובנוסף, תעודה מטעם המרכז הקליני של אוניברסיטת חיפה, על שעות הלימודים שנעשו עם המרצים מטעמם.

בוגרי התוכנית

בוגרי התוכנית מצטרפים לקהילת מרכז יעל עומר – בית הספר הבינלאומי להורות, בו יוכלו לקבל סופרוויז׳ן, השתתפות בהרצאות וסדנאות לאנשי מקצוע, כנסים וקורסי המשך, קבוצות התייעצות ועוד. 

צוות הוראה

תאם שיחת ייעוץ

יש למלא את הטופס לקביעת שיחת ייעוץ. נשמח לסייע לך בכל שאלה.